akademie digitálního managementu
Akademie digitálního managementu - studium MBA v Olomouci

Webové stránky, digitální marketing

PPC Google Ads + Seznam SKlik , E-mail marketing, Sociální sítě

Uložit

akademie digitálního managementu

Webové stránky, digitální marketing, grafický design pro Akademii digitálního managementu

Pro Akademii digitálního managementu (dále jen Akademie DM) jsme vytvořili v podstatě kompletní digitální image/vizuál/styl. Začalo to nejprve vytvořením nového loga, barevného schématu, výběrem fontů. Poté jsme pro Akademii DM vytvořili webové stránky, které  jsou v souladu s novým vizuálem. Akademie DM se zabývá manažerským vzdělávání, resp. profesním studiem MBA, které realizuje v Olomouci a plánuje rozšíření i do Brna.

Protože se jedná o velmi konkurenční prostředí a nechtěli jsme se odkázat pouze na „pomoc“ PPC kanalů, tak jsme v tomto případě provedli velmi důkladnou SEO analýzu a webové stránky. Jejich struktura a obsah se neustále upravují dle aktuálních dat. Tím chceme pouze říci, že se jedná o velmi živý projekt. Není to případ, kdy se webové stránky spustí a je „hotovo“, resp. konec prací s webovými stránkami. Webové stránky Akademie DM rozhodně nejsou ve stejném stavu, jako byly při spuštění, právě z důvodu kontinuální SEO práce, kdy kontrolujeme pozice ve vyhledávači Google, snažíme se optimalizovat stránky, resp. jejich obsah tak, aby byl pokud možno co nejkvalitnější. I z hlediska technického neustále „vylepšujeme“ webové stránky, naposledy to bylo například přidání lazy-loading pro obrázky tak, aby se zvýšila rychlost načítání jednotlivých stránek.

Pokud se vrátíme k výčtu činností, které jsme pro Akademii DM dělali, tak po tvorbě webových stránek, jsme přešli k tvorbě základních grafických prvků jako jsou například vizitky, letáčky nebo šablony k PowerPointové prezentace. Dále jsme pro Akademii DM připravili strategii pro e-mail marketing. E-mail marketing se realizuje prostřednictvím MailChimpu, kde jsme nastavili mimo jiné i grafické šablony pro různé typy e-mailů (například informování studentů o další přednášce). Následně jsme pro Akademii DM nastavili PPC kampaně a to jak v rámci Google Ads, tak i v rámci Seznam Sklik, protože jsme si vědomi, že se jedná o extrémně konkurenční prostředí a v rámci „SEO“ kanálu potrvá nějaký čas než se podaří dosáhnout uspokojivých pozic. V rámci komplexnosti služeb pro Akademii DM se staráme také o sociální sítě, resp. o jejich firemní stránky na sociální sítích – Facebook, Twitter a LinkedIn.

Realizace

Srpen – Září 2018

Kontaktní osoba

Ing. Leopold Podmolík, MBA
ředitel Akademie digitálního managementu

Další reference