gentlebit
gentle bit logo

Webové stránky

WordPress

gentlebit - multi web

Webové stránky pre GentleBit

Tento web sme vytvorili pre novú spoločnosť GentleBit , ktorá sa zaoberá fintechem a technológií blockchain .

Prišli za nami s už vytvoreným dizajnom, takže chceli „iba“ vdýchnuť tomuto webu život v podobe WordPress webu. Aj to sa môže stať, že zákazník má svoju hotovú predstavu o webe, a nás osloví „iba“ s Nakódovanie webu.

Webové stránky GentleBit.cz

Web pre GentleBit je zatiaľ koncipovaný ako jednostránkový web s viacjazyčnou mutácií do angličtiny. Je rozdelený do niekoľko sekcií, do ktorých sa užívateľ dostane buď pomocou menu alebo pomocou scrollováním po stránke.

V rámci celého návrhu sme sa snažili použiť čo najviac vektorových grafik, pretože ilustračné obrázky v štýle „isometric“ sú už zo svojej podstaty vektorové. Čo malo za cieľ samozrejme rýchlosť a plynulosť webových stránok. Tam, kde sa nemohli použiť vektorové obrázky, sme použili obrázky pôvodne v JPG / PNG formátu, ktorý sa následne previedol do WebP a zobrazoval sa na kompatibilných prehliadačoch.

Grafický návrh webu

Grafický dizajn webu sme už dostali hotový, takže sme pre tento web výnimočne nevytvárali grafiku, ale „iba“ sme zrealizovali na WordPress tvorbu webových stránok.

Tzn. že ani my sa nezriekame spolupráca s ďalšími špecialistami na projekte, ak si to zákazník praje.

Realizácia

Jún – Júl 2021

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Smetka,
CEO GentleBit

Ďalšie referencie