Jak se nám daří Email marketing u klientů

Jak se nám daří Email marketing u klientů

Jednou z našich služeb je Digitální marketing, pod který se dá zařadit několik oblastí jako je SEMSociální sítě a Email marketing. A pravě dnes bychom vám rádi prezentovali jak se nám daří Email marketing u našich klientů.

Jak se nám daří realizovat Email marketing u klienta SATSYS Technology a.s.

První klient, pro kterého od začátku děláme Email marketing, je společnost SATSYS Technology a.s., což je firma zabývající se výrobou unikátní omítkové směsi. Kromě toho, že SATSYS Technology a.s. vyrábí a exportuje svoji omítkovou směs, tak se podílí i na samotných realizacích fasád v České republice. Pro firmu SATSYS Technology a.s. má smysl používat email marketing pro komunikaci se svými stálými zákazníky. Pro email marketing používáme světově nejpoužívanější nástroj a tím je MailChimp. Pomocí tohoto nástroje tvoříme email kampaně dle všech aktuálních požadavků, jako je responzivní vzhled emailu, jasné CTA (Call-to-Action) … Na výsledky těchto kampaní se můžete podívat na obrázku níže.

E-mail marketing - mailchimp
E-mail marketing – SATSYS technology

Na obrázku je možné vidět dva typy kampaní – kampaně, které mají nízké hodnocení, jsou kampaně s PF ke konci roku a následně k Velikonocům, které neměly obchodní charakter, ale spíše přátelský. Naopak další kampaně měli jasně obchodní charakter a můžete vidět, že hodnota otevření emailů (světle modrá linka) je nadprůměrná v porovnání s průměrem u obdobných společností na celém světě (červeně čárkovaná linka), které používají tento nástroj. I hodnoty s procentuálním kliknutím na odkaz v emailu (který se často dá interpretovat jako zájem o danou informaci v emailu) je velmi nadstandardní (tmavě modrá linka).

Jak se nám daří Email marketing u klienta Okresní hospodářská komora Olomouc

U druhého klienta – Okresní hospodářské komory Olomouc – jsme začali pomáhat s email marketingem v době, když již několik kampaní sami rozesílali, takže můžeme porovnávat kampaně před „naším zásahem“ a po. Také zde jde vidět, že nestačí pouze používat nástroje MailChimp, ale je potřeba jej používat správně tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Takže naše práce nespočívala v přímém rozesílání kampaní, ale spíše ve správném nastavení procesů a vstupních dat. Z tohoto důvodu jsme vytvořili nové šablony pro konkrétní typy emailů a nastavili další „konfigurační práce„. Poté jsme asistovali u prvních „rozesílek“ emailových kampaní tak, aby byly dodrženy všechny moderní zásady email marketingu a mohly se tak maximalizovat výstupy. Výsledky můžete posoudit sami – na obrázku je označena kampaň, která byla první po našem „zásahu“ do email marketingu Okresní hospodářské komory Olomouc.

E-mail marketing - Okresní hospodářská komora Olomouc
E-mail marketing – OHK Olomouc

Opět mají emailové kampaně nadprůměrné hodnocení a to jak v rovině otevření emailů, tak kliknutí na bližší informace, které byly umístěny na webových stránkách komory, které jsme pro Okresní hospodářskou komoru vytvářeli v první polovině roku 2017.

Potřebuje pomoci s Email marketingem?

Pokud byste také rádi dosahovali podobných výsledků (čti nadprůměrných), pak se nám ozvěte na email hello@visionslabs.io 

Digitální marketing
, MailChimp, OHK Olomouc, SATSYS
Novinky v digitálním světě od začátku roku 2017
Proč použít redakční systém WordPress?