Jaké metriky sledovat u mobilní aplikace - Moje hodinovka

Jaké metriky sledovat u mobilní aplikace – Moje hodinovka

V minulém článku jsme prezentovali, co je to vlastně ASO a jak jsme se snažili všechny tyto optimalizační techniky/doporučení aplikovat. V tomto článku se zaměříme na prezentování všech dostupných statistik a dat, které máme. Protože si myslíme, že je zajímavé vědět, jaké naše kroky měli dopad na naši mobilní aplikaci Moje hodinovka.

Co všechno můžeme sledovat ?

Nejprve si pojďme shrnout, jaká všechna data a statistiky můžeme sledovat, resp. vyhodnocovat. Na začátku je důležité zmínit, že se budeme bavit pouze o Android aplikaci, tedy o Google Play, protože v současné době je mobilní aplikace Moje hodinovka dostupná pouze pro Android, resp. Google Play.

Počet instalací/odinstalací

Tuto metriku můžeme sledovat přímo v  Google Play Console, což je nástroj pro publikování mobilních aplikací. Zde se velmi jednoduše dozvíme počet nových instalací i odinstalací naší mobilní aplikace. Dá se zobrazit z různých pohledů a to například z pohledu různých verzí Androidu nebo z hlediska zemí, kde uživatele jsou.

Počet aktivních uživatelů

Další zajímavá metrika je počet aktivních uživatelů, tzn. kolik uživatelů použilo naši mobilní aplikaci v konkrétní den, či v delším časovém úseku. Pokud se bavíme o časové úseku měsíc, tak pak často můžeme vidět zkratku MAU (monthly active users). Pro tuto statistiku můžeme využít například nástroj Firebase. Zde tedy kromě statistiky typicky využíváme i Crashlytics pro sledování chyb aplikace (pokud nějaké vůbec jsou).

Pořadí v app store (Google Play)

Zde můžeme sledovat hned dvě různé metriky – a to jak pořadí v kategorii pro danou zemi, či pořadí na konkrétní vyhledávací dotazy v dané zemi. Tyto statistiky již musíme sledovat pomocí aplikací třetích stran. My pro tyto účely využíváme AppFollow a TheTool, jak jsme již zmiňovali v předcházejícím článku o ASO.

Konečně konkrétní data

Nejprve si zobrazíme „komplexní“ graf, kde je vyznačeno hned několik metrik i událostí.

Moje hodinovka - ASO - statistiky
Moje hodinovka – kompletní statistika od 14.02. do 25.06. 2019

Na výše uvedeném grafu je znázorněno několik metrik a to Počet aktivních uživatelů, Počet instalací, Počet odinstalací, Pozice v kategorii v ČR, Pozice v kategorii v SR a také jsou vyznačeny dny, kdy byli zveřejněny aktualizace aplikace. Dalším údajem, který je v grafu vyznačen, jsou loga jednotlivých magazínů/časopisů, které napsali článek o naší mobilní aplikaci Moje hodinovka. Nejprve to byl SvětAndroida, poté TechnetCZ, pak Mediář a nakonec CHIP.

Na grafu lze vidět, že článek na portálu SvětAndroida měl velký dosah, resp. reakci v počtu nových instalací. I článek na TechnetCZ (iDnes) měl docela dobrý efekt z hlediska nových instalací. Naopak článek na portálu Mediář jsme příliš nezaznamenali. A poslední informace byla v časopise CHIP, což bylo oproti předcházejícím online článkům offline medium.

Dále pak můžeme vidět vyznačené dny, kdy byli zveřejněny aktualizace mobilní aplikace. Pokud to dáme do kontextu nových instalací, tak vidíme, že nové instalace (myšleno jako větší počet nežli průměr) nepřinesli. Co jsme naopak zaznamenali, tak byl efekt „začátku měsíce“, kdy jsme opakovaně zaznamenali zvýšený počet nových instalací. Což je pozitivní signál pro podobné aplikace, které by se měli využívat denně.

Také sledujeme pozici mobilní aplikace v rámci kategorie produktivita a to jak v českém žebříčku tak na slovenském. Jsme rádi, že se daří aplikaci stabilně udržovat v TOP 250 v Česku a poslední dobu i na Slovensku.

Dotazy v Google play

Pro hlídání pozice v rámci důležitých dotazů využíváme aplikace AppFollow, která nám pěkně zaznamenává pozice pro jednotlivé dotazy.

ASO - Moje hodinovka - app follow
Historie pozice pro důležité dotazy v rámci českého Google play

Vybrali jsme do grafu ty dotazy, které jsou pro naší mobilní aplikací důležité. Jak vlastně víme, co je důležitý dotaz a co je okrajový dotaz? S tímto nám pomáhá samotná služba AppFollow, která zobrazuje informaci „popularity„, což je jejich informace o používání daného dotazu v rámci Google Play. Uvedené dotazy se pohybují od 25 do 49 ze 100 škály.

Mohli bychom také zjistit objem instalací, dle hledaného dotazu, ale bohužel Google Play Console zobrazuje tyto informace pouze při větším počtu takových instalací pro dotaz, jinak nám informace agreguje a nevím dle jakého dotazu si uživatel nainstalovat aplikaci pokud využil při své cestě hledání v Google Play.

Na začátku (Únor 2019) jsme optimalizovali textové záznamy o mobilní aplikaci Moje hodinovka tak, abychom byli pro tyto dotazy pokud možno co nejvýše. Dále lze v grafu vidět, že sledujeme pozici aplikace pro dotaz „brigáda“ i když naše aplikace neslouží pro brigády jako takové, ale je také směřovaná pro brigádníky pro evidenci jejich docházky, tak sice nemáme potřebu se optimalizovat záznamy v Google Play pro tento dotaz, ale i tak je sledujeme jako „sekundární“.

Pokud byste chtěli pomoci s vývojem či sledováním vaší mobilní aplikace, tak se nám můžete ozvat, např. na e-mail. Již nyní připravujeme další článek na téma „vstup“ na slovenský trh, resp. co jsme udělali za lokalizaci a jaké to mělo výsledky – naší mobilní aplikace pro Android – Moje hodinovka.

Mobilní aplikace, Případové studie, Zajímavosti
Android, AppFollow, ASO, Firebase, Google Play, Google Play Console, Moje hodinovka, TheTool
Jaký byl SEO restart 2019?
Brighton SEO – podzim 2019