Jaké metriky sledovat u mobilní aplikace - Moje hodinovka

Aké metriky sledovať pri mobilnej aplikácii – Moja hodinovka

V minulom článku sme prezentovali, čo je to vlastne ASO a ako sme sa snažili všetky tieto optimalizačné techniky/odporúčania aplikovať. V tomto článku sa zameriame na prezentovanie všetkých dostupných štatistík a dát, ktoré máme. Pretože si myslíme, že je zaujímavé vedieť, aké naše kroky mali vplyv na našu mobilnú aplikáciu. hodinovka.

Čo všetko môžeme sledovať?

Najprv si poďme zhrnúť, aké všetky dáta a štatistiky môžeme sledovať, resp. vyhodnocovať. Na začiatku je dôležité spomenúť, že sa budeme baviť iba o Android aplikácii, teda o Google Play, pretože v súčasnej dobe je mobilná aplikácia Moja hodinovka dostupná iba pre Android, resp. Google Play.

Počet inštalácií/odinštalácií

Túto metriku môžeme sledovať priamo v Google Play Console, čo je nástroj na publikovanie mobilných aplikácií. Tu sa veľmi jednoducho dozvieme počet nových inštalácií aj odinštalácií našej mobilnej aplikácie. Dá sa zobraziť z rôznych pohľadov a to napríklad z pohľadu rôznych verzií Androidu alebo z hľadiska krajiny, kde používateľa sú.

Počet aktívnych používateľov

Ďalšia zaujímavá metrika je počet aktívnych užívateľov, tzn. koľko užívateľov použilo našu mobilnú aplikáciu v konkrétny deň, či v dlhšom časovom úseku. Pokiaľ sa bavíme o časovej úseku mesiac, tak potom často môžeme vidieť skratku MAU (monthly active users). Na túto štatistiku môžeme využiť napríklad nástroj Firebase. Tu teda okrem štatistiky typicky využívame aj Crashlytics na sledovanie chýb aplikácie (ak nejaké vôbec sú).

Poradie v app store (Google Play)

Tu môžeme sledovať hneď dve rôzne metriky – a to ako poradie v kategórii pre danú krajinu, či poradie na konkrétne vyhľadávacie dotazy v danej krajine. Tieto štatistiky už musíme sledovať pomocou aplikácií tretích strán. My na tieto účely využívame AppFollow a TheTool, ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku o ASO.

Konečne konkrétne dáta

Najprv si zobrazíme „komplexný“ graf, kde je vyznačených hneď niekoľko metrík aj udalostí.

Moja hodinovka - ASO - štatistiky
Moja hodinovka – kompletná štatistika od 14.02. do 25.06. 2019

Na vyššie uvedenom grafe je znázornených niekoľko metrík a to Počet aktívnych užívateľov, Počet inštalácií, Počet odinštalácií, Pozícia v kategórii v SR, Pozicie v kategórii v SR a tiež sú vyznačené dni, kedy boli zverejnené aktualizácie aplikácie. Ďalším údajom, ktorý je v grafe vyznačený, sú logá jednotlivých magazínov/časopisov, ktoré napísali článok o našej mobilnej aplikácii Moja hodinovka. Najprv to bol SvetAndroida, potom TechnetSK, potom Mediár a nakoniec CHIP.

Na grafe je možné vidieť, že článok na portáli SvetAndroida mal veľký dosah, resp. reakciu v počte nových inštalácií. Aj článok na TechnetCZ (iDnes) mal celkom dobrý efekt z hľadiska nových inštalácií. Naopak článok na portáli Mediár sme príliš nezaznamenali. A posledná informácia bola v časopise CHIP, čo bolo oproti predchádzajúcim online článkom offline medium.

Ďalej potom môžeme vidieť vyznačené dni, kedy boli zverejnené aktualizácie mobilnej aplikácie. Pokiaľ to dáme do kontextu nových inštalácií, tak vidíme, že nové inštalácie (myslené ako väčší počet ako priemer) nepriniesli. Čo sme naopak zaznamenali, tak bol efekt „začiatku mesiaca“, kedy sme opakovane zaznamenali zvýšený počet nových inštalácií. Čo je pozitívny signál pre podobné aplikácie, ktoré by sa mali využívať denne.

Tiež sledujeme pozíciu mobilnej aplikácie v rámci kategórie produktivita a to ako v českom rebríčku tak na slovenskom. Sme radi, že sa darí aplikácii stabilne udržiavať v TOP 250 v Česku a poslednú dobu aj na Slovensku.

Otázky v Google play

Na stráženie pozície v rámci dôležitých otázok využívame aplikáciu AppFollow, ktorá nám pekne zaznamenáva pozície pre jednotlivé otázky.

ASO - Moja hodinovka - app follow
História pozície pre dôležité otázky v rámci českého Google play

Vybrali sme do grafu tie otázky, ktoré sú pre našu mobilnú aplikáciu dôležité. Ako vlastne vieme, čo je dôležitá otázka a čo je okrajová otázka? S týmto nám pomáha samotná služba AppFollow, ktorá zobrazuje informáciu „popularity„, čo je ich informácia o používaní danej otázky v rámci Google Play. Uvedené otázky sa pohybujú od 25 do 49 zo 100 škály.

Mohli by sme tiež zistiť objem inštalácií, podľa hľadanej otázky, ale bohužiaľ Google Play Console zobrazuje tieto informácie iba pri väčšom počte takých inštalácií pre otázku, inak nám informácie agreguje a neviem podľa akej otázky si užívateľ nainštalovať aplikáciu pokiaľ využil pri svojej ceste hľadania v Google Play.

Na začiatku (Február 2019) sme optimalizovali textové záznamy o mobilnej aplikácii Moja hodinovka tak, aby sme boli pre tieto otázky pokiaľ možno čo najvyššie. Ďalej je možné v grafe vidieť, že sledujeme pozíciu aplikácie pre otázku „brigáda“ aj keď naša aplikácia neslúži pre brigády ako také, ale je tiež smerovaná pre brigádnikov pre evidenciu ich dochádzky, tak síce nemáme potrebu sa optimalizovať záznamy v Google Play pre túto otázku, ale aj tak ich sledujeme ako „sekundárne“.

Pokiaľ by ste chceli pomôcť s vývojom či sledovaním vašej mobilnej aplikácie, tak sa nám môžete ozvať, napr. na e-mail. Už teraz pripravujeme ďalší článok na tému „vstup“ na slovenský trh, resp. čo sme urobili za lokalizáciu a aké to malo výsledky – našej mobilnej aplikácie pre Android – Moja hodinovka.

Mobilná aplikácia, Prípadové štúdie, Zaujímavosti
Android, AppFollow, ASO, Firebase, Google Play, Google Play Console, Moje hodinovka, TheTool
Mobilné aplikácie a ASO – Moja hodinovka
Moja hodinovka oslavuje 1. narodeniny